Particuliere verzekeringen

Rechtsbijstandverzekering

 

Wat houdt een rechtsbijstandverzekering in?

Een rechtsbijstandverzekering geeft u recht op rechtshulp. Afhankelijk van de gekozen module zijn geschillen op (onder meer) de terreinen verkeer, wonen en inkomen (waaronder fiscaliteit en sociale wetgeving) verzekerd. U heeft recht op juridische bijstand door de jurist van een rechtsbijstandverzekeraar. Maar ook de kosten van inschakeling van externe deskundigen of advocaten vallen onder de dekking, evenals de kosten van een gerechtelijke procedure.

Strafvervolging

De rechtsbijstandverzekering biedt niet alleen soelaas in conflicten, maar ook als u ten onrechte een dagvaarding ontvangt van de Officier van Justitie. Als dat een overtreding of een misdrijf betreft met betrekking tot de module waarvoor u verzekerd bent, dan kan de verzekering recht geven op bijstand in de strafzaak.

Vakantie

Conflicten in eigen land zijn al behoorlijk vervelend, maar vaak voelt u u helemaal hulpeloos als u problemen krijgt in het buitenland. Hoe vind u in een vreemde taal de goede argumenten? Hoe overtuigt u de politie ervan dat u geen schuld heeft aan een aanrijding? Veel verzekeraars hebben een uitgebreide verkeersdekking waarop dit soort zaken ook zijn verzekerd.

Kosten

De kosten hangen af van de soort verzekering en van de aanbieder waar u de verzekering sluit. In zijn algemeenheid kunt u zeggen dat de jaarpremie lager is dan het ‘uurloon’ van een advocaat. Er zijn veel verschillende soort dekking af te sluiten, voor iedere portomenee wel een. Hypotass helpt u graag aan een passende en betaalbare Rechtsbijstand verzekering.

Voor meer informatie of direct afsluiten, neem contact met ons op!

www.hypotass.nl/contact/contact.php