Pensioenen
Pensioenen

Met pensioen gaan betekent vrijwel altijd: Stoppen met werken en geen inkomsten uit arbeid meer. Ook zal bijna altijd het inkomen een flink stuk naar beneden gaan. Daar staat weer tegenover dat je iets minder belasting gaat betalen, verschoont blijft van het betalen van AOW-premie en in plaats daarvan een AOW-uitkering krijgt (in al deze gevallen: vanaf 65 jaar!). De algemene gedachte is, dat iedereen, aan AOW + Pensioen, ongeveer 70% t.o.v. het laatst genoten loon aan inkomsten overhoudt.

Er zijn inderdaad nog steeds mensen die in een 40-jarig dienstverband keurig pensioen hebben opgebouwd. Die halen meestal de 70% wel. Maar dat is een steeds kleiner wordende groep. De meesten duikelen veel verder omlaag en als je pech hebt, is er helemaal geen pensioen opgebouwd en zul je het moeten doen met de AOW-uitkering. In het laatste geval behoor je tot de laagstbetaalden in Nederland.

Om te voorkomen dat u op uw "ouwe dag" op een houtje moet gaan bijten, zult u moeten investeren in een of andere vorm van pensioen. Dit kan individueel privé of via de werkgever, of in een collectief via de werkgever. Zelfstandigen hebben vaak weer net een iets andere benadering nodig, maar kunnen ook een prima pensioen opbouwen en hebben daarin meestal zelfs wat meer vrijheid dan een werknemer in loondienst.

Hoe ziet een pensioenopbouw er theoretisch uit?
Wanneer we uitgaan van 40 dienstjaren bij dezelfde werkgever, meestal vanaf leeftijd 25 tot leeftijd 65, wordt 70% van het laatstgenoten salaris aan ouderdomspensioen + AOW opgebouwd (eindloonregeling).

In elk van de 40 dienstjaren wordt 1,75% (70% : 40) van het te bereiken ouderdomspensioen opgebouwd, zodat uiteindelijk de 70% wordt bereikt. Het eventuele weduwenpensioen bedraagt 70% van het ouderdomspensioen en het eventuele wezenpensioen bedraagt 14% van het ouderdomspensioen per wees. Dit is de basis voor een algemene en zeer veel voorkomende pensioenregeling.

Hoe is de werkelijkheid?
Er zijn niet zo heel veel mensen die op bovenstaande wijze pensioen hebben opgebouwd of zullen opbouwen. Het komt veelvuldig voor dat er her en der kleine stukjes pensioen zijn opgebouwd, waardoor nooit een volwaardig ouderdomspensioen kan worden bereikt, wat vooral wordt veroorzaakt door het een of meerdere keren veranderen van werkgever.

Dit gebeurt tegenwoordig steeds vaker. Op het moment van uitdiensttreding bij de 'oude' werkgever wordt de opbouw van het pensioen afgebroken. Weliswaar blijft er een opgebouwde waarde gereserveerd voor pensioen, maar veelal zonder inflatiecorrectie en zeker geen rekening houdend met een financieel gestaag omhoog klimmende carrière. Dit heet pensioenbreuk.
 

Even wat pensioensoorten op een rijtje:

Er bestaan verschillende manieren van pensioenopbouw, die vaak weer onderverdeeld kunnen worden. We noemen er een paar, maar zullen er niet te diep op ingaan, vanwege het gecompliceerde karakter.

Pensioenen die wettelijk zijn beschermd door middel van de PSW
(Pensioen- & Spaarfondsen Wet):

  • ABPF (Algemeen Burgerlijk Pensioen Fonds). Pensioenfonds voor alle ambtenaren (verplichte deelname).
  • Beroepspensioenfondsen. Pensioenfondsen voor hele beroepsgroepen (meestal verplichte deelname).
  • Bedrijfspensioenfonds. Collectief pensioen ingesteld door de werkgever voor het hele bedrijf (meestal verplichte deelname).
  • Individuele pensioenregelingen, waarbij de wensen van de werknemer kunnen worden ingebouwd. Bij deze regeling is het mogelijk om de pensioenpolis mee te nemen naar een volgende werkgever, zodat pensioenbreuk tot een minimum kan worden beperkt.
    Vrij op te bouwen pensioen:
    • Privé Pensioen. De regeling voldoet aan de gebruikelijke methodes van pensioenopbouw, maar wordt buiten een werkgever om zelfstandig opgebouwd.
    • Lijfrente

Beoordeling van uw pensioen.
Om te komen tot een redelijk pensioen, zodat u op uw oude dag nog kunt genieten zonder al te veel financiële zorgen, zult u de opbouw van uw pensioen eens moeten bekijken. Dit kunt het beste doen in overleg met uw accountant en/of uw assurantie-adviseur. Bij geconstateerde tekorten, bijvoorbeeld door pensioenbreuk, kan er een voorstel voor reparatie worden gedaan. Omdat er vaak veel gegevens nodig zijn uit het verleden en er veel regelgeving rond pensioenen is, raden wij u dringend aan u goed te laten adviseren door een betrouwbare adviseur. Wij zien uw bericht graag tegemoet.

Wilt u nadere informatie? Neemt u dan contact met ons op via ons contactformulier >>>