Zakelijke verzekeringen

Bestuurders en Commissarissen Aansprakelijkheid

 

De tijd dat een bestuurder een onaantastbare positie bezat en dat een commissariaat een erebaantje was, ligt ver achter ons. Mede door de antimisbruikwetgeving en toenemende claimbewustheid, lopen bestuurders en commissarissen grotere risico’s. Zij kunnen hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor fouten die zij bij de uitoefening van hun taak maken.

Hoofdelijk aansprakelijk
Een fout van één enkele bestuurder kan leiden tot de aansprakelijkheidsstelling van iedere andere bestuurder. Daarbij gaat het niet alleen om een faillissement, maar ook om vermeend falend beleid, kennelijk onbehoorlijk bestuur of tekortschietend toezicht. En wie is onfeilbaar? Ook goedwillende, integere bestuurders en commissarissen kunnen fouten maken!

Privé-vermogen in het geding
Omdat het privé-vermogen in het geding is, kunnen de consequenties voor de privé-situatie van de bestuurder/commissaris aanzienlijk zijn. Wat deze consequenties precies inhouden hangt mede af van de rechtsvorm van uw bedrijf. Daarom heeft Meeùs een aansprakelijkheidsverzekering ontwikkeld voor bestuurders en commissarissen. U ontvangt een extra uitgebreide dekking tegen een zeer scherpe premie!

Algemeen

  • Dekking voor bestuurders die bij niet geconsolideerde bedrijven een bestuursfunctie verrichten
  • Dekking voor 'fouten in de arbeidssfeer' die zich uiten als immateriële schade (de werknemer is daarbij ook verzekerd als hij naast de bestuurder wordt meegedaagd)
  • Dekking, naast de schadevergoeding, voor de kosten van verweer en rechtsbijstand tegen aanspraken (ook ongegronde!) van derden. Dit is inclusief de mogelijk toegewezen proceskosten, tot maximaal het verzekerd bedrag per claim en per verzekeringsjaar. Uit de praktijk blijkt dat de kosten van rechtsbijstand tot hoge bedragen kunnen oplopen
  • Ruime norm bij automatische dekking voor nieuwe dochtermaatschappijen (minder dan 50% van de omzet van het bedrijf zelf)

Voor informatie of direkt afsluiten

www.hypotass.nl/contact/contact.php

 


Wilt u nadere informatie? Neemt u dan contact met ons op via ons contactformulier >>>