Zakelijke verzekeringen

Bedrijfsaansprakelijkheid

Bij het uitoefenen van een bedrijf kunnen fouten worden gemaakt met schadelijke gevolgen voor bijvoorbeeld werknemers, uw klanten of anderen waarvoor u aansprakelijk gesteld kunt worden. Wanneer u als ondernemer aansprakelijk gesteld wordt voor materiële en/of letselschade, kan dit voor u aanzienlijke financiële consequenties hebben.

De verzekering dient o.a. dekking te bieden voor aan derden toegebrachte schade door uw werknemers, produktiemiddelen, produkten, verleende diensten, (bedrijfs)gebouwen en milieuvervuiling die het gevolg is van een plotseling optredende gebeurtenis. Voor een onderneming in de agrarische sector moet u natuurlijk ook schade veroorzaakt door dieren meeverzekeren.

Van groot belang is de omschrijving van de hoedanigheid van de verzekerde in de polis. Wat voor soort bedrijf, welke activiteiten e.d. Ook hier geldt dat wijzigingen tijdens de looptijd van de verzekering dienen te worden doorgegeven. In alle gevallen geldt: zorg voor een behoorlijk verzekerd bedrag; minimaal EUR 1 miljoen. Het is tenslotte een dekking voor als er echt een ramp gebeurt.

Tip:
Let er op, dat uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering het brandregres dekt. Brandverzekeraars kunnen n.l. tot een bedrag van maximaal EUR 500.000,- op bedrijven de schade verhalen, die is ontstaan ten gevolge van onzorgvuldigheid of verwijtbaar handelen. Het verhaalsrecht wordt niet uitgeoefend tegen particulieren, huurders, pachters, bruikleners en bewaarnemers.

 

voor informatie of direkt afsluiten:

www.hypotass.nl/contact/contact.php

 


Wilt u nadere informatie? Neemt u dan contact met ons op via ons contactformulier >>>