Wkb stelt eisen aan ondernemers in de bouw

Bewoners en gebruikers van een pand willen zekerheid over de kwaliteit van het gebouw, bijvoorbeeld op het gebied van brandveiligheid en energieverbruik. Voor meer toezicht en controle in de bouw wordt de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) per 1 januari 2024 van kracht. Het wordt daardoor belangrijker om u goed te verzekeren.

Een vrolijke aannemer op een bouwplaats
Nieuws
Datum: 07-12-2023

De Wkb wordt stapsgewijs ingevoerd. Per 1 januari gaat de wet gelden voor eenvoudige bouwwerken, zoals eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden. Bouwbedrijven en gemeenten kunnen dan ervaring opdoen. Na 2028 heeft de Wkb ook gevolgen voor de bouw van andere bouwwerken. De wet is bedacht om de kwaliteit van constructies te verbeteren en om de positie van een opdrachtgever te versterken. Wat verandert er?

Aansprakelijk voor gebreken

Er komt een nieuw stelsel van kwaliteitsborging. Zo is in de Wkb is vastgelegd dat een onafhankelijke kwaliteitsborger tijdens het ontwerp en op de bouwplaats controleert of een gebouw voldoet aan de wettelijke technische eisen. Ziet hij een probleem dan kan de gemeente de bouw stilleggen. Verder is een aannemer verantwoordelijk voor de gevolgen van alle gebreken in de bouw die hij zelf veroorzaakt heeft. Als er gebreken zijn, kan de klant hem dwingen om de fouten te repareren. Ook als hij deze fouten pas later ontdekt.

Opdrachtgever informeren

Er verandert nog iets. Klanten kunnen nu al 5% van het bouwbedrag (aanneemsom) parkeren bij een notaris. Op dit moment gaat dat bedrag automatisch naar de aannemer als het gebouw klaar is. Maar als de Wkb eenmaal van kracht is, keert de notaris het geld pas uit wanneer de klant aangeeft dat alle gebreken zijn verholpen. Een aannemer moet de opdrachtgever bovendien laten weten of en hoe hij zich heeft verzekerd tegen faillissement en risico's op schade en gebreken.

Maatwerkwerkzekering

De wet is dus een goede aanleiding om uw verzekeringen door te laten lichten. Misschien heeft u een Construction All Risk (CAR)-verzekering die dekking biedt voor diefstal en schade van materialen. Maar waar kunt u op rekenen als u aansprakelijk gesteld wordt voor schade die u onbedoeld bij anderen veroorzaakt heeft? Bij het afsluiten van de CAR kunt u kiezen uit verschillende verzekeringsrubrieken. Het is dus een echte maatwerkverzekering die u af kunt stemmen op uw bedrijf of op het project waar u aan werkt. U bent gedurende het hele bouwproject verzekerd en de verzekering kan worden verlengd als het project uitloopt.

Bespreek met ons hoe u uw CAR-verzekering het beste in kunt vullen. Daarnaast zijn er misschien andere verzekeringen die u nodig kunt hebben als bouwondernemer. Als u contact opneemt met ons kantoor, gaan wij na wat uw risico’s zijn en welke verzekeringen daarvoor een oplossing zijn.

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Stel ons gerust uw vraag